HOT. NR.23 DIN 27.04.2023 PRIVIND STABILIREA SALARIILOR DE BAZA ALE FUNCTIONARILOR PUBLICI SI PERSONALULUI CONTRACTUAL DIN APARATUL DE SPECIALITATE A PRIMARULUI COMUNEI BENESAT

Descarcă

Last Updated: 13-07-2023 16:30